delişmen

sf.
1) Zıpır

Arabacı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan.

- M. Ş. Esendal
2) Güçlü, hareketli, sağlam yapılı

Çok heyecanlı, uyanık, sözünü sakınmaz, biraz da delişmen bir insan olduğu için Deli Murat derler.

- R. N. Güntekin
3) mec. Çılgın, hercai

Gönüllerini tutuşturan delişmen duygularını donduran buz gibi bir havayla dönmüşlerdi.

- M. Uyguner

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • azizlik — is., ği 1) Aziz olma durumu 2) mec. Muziplik Bunu evvela bir oyun, bu delişmen kızların bir azizliği sandılar. R. N. Güntekin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller azizlik etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bukleli — sf. Kıvrım kıvrım olan (saç) Dal gibi, kara bukleli, aydınlık alınlı ve yaramaz, delişmen... S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delifişek — sf., ği Delişmen ve atak (kimse) Ama tanıyanlar söylüyor, gençliğinde gerçekten delifişek, gözünü daldan budaktan sakınmaz bir askermiş. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delişmenlik — is., ği Delişmen olma durumu, delişmence davranış, zıpırlık Bir maksatla mı yoksa serseriliğinden, delişmenliğinden mi? F. R. Atay Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller delişmenlik etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hoppa — sf. Yaşına uymayan davranışlarda bulunan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kâtibe — is., esk., Ar. kātibe Kadın yazman, kadın sekreter Şu bizim delişmen küçük kâtibe mi? R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kekeme — sf. Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke, kekeç Arabacı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zıpır — sf., tkz. Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz Mesrure, zıpır bir oğlanla karşısına çıkmaktan çekinmiyor, herkes bana ne der diye düşünmüyor. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gözü pek olmak — korkmamak, yılgınlık göstermemek, çok cesur olmak Küçük yaştan beri başkalarından ... ya daha delişmen ya daha gözü pek, ille ya daha bir şey olduğuna kendini inandırmıştı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ciddiye almamak — önemsememek Halkımız sanatçıyı baştan beri pek ciddiye almaz, ona bir delişmen gözüyle bakar. T. Uyar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.