akıncılık


akıncılık
is., -ğı
Akıncı olma durumu
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • akıncılık etmek — düşman ülkesindeki karşı güçleri yıldırmak, tedirgin etmek Bu toprakların üzerinde benim ecdadım akıncılık ederken ne kadar mesut ve mağrur idiler. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AKINCI — Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SİPAHİ — Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında Timar namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.