akın


akın
1. is., ed.
Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad
2. is.
1) Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması

Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.

- S. F. Abasıyanık
2) Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

- Y. K. Beyatlı
3) sp. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Akın — oder Akin ist der Familienname folgender Personen: Asım Akin (* 1940) türkischer Hochschullehrer und Autor Azra Akın (* 1981), türkisch niederländisches Model Cem Akın (* vor 1973), deutscher Darsteller Fatih Akın (* 1973), deutscher Regisseur… …   Deutsch Wikipedia

 • Akin — Akın oder Akin ist der Familienname folgender Personen: Azra Akın (* 1981), türkisch niederländisches Model Cem Akin (* vor 1973), deutscher Darsteller Fatih Akın (* 1973), deutscher Regisseur Filiz Akın (* 1943), türkische Schauspielerin Ibrahim …   Deutsch Wikipedia

 • Akin — is a surname, and may refer to: *Azra Akın, Turkish model and Miss World *Fatih Akın, Turkish film director *Gülten Akın, Turkish woman poet *Jimmy Akin, Catholic writer *Philip Akin, Canadian actor *Serhat Akın, Turkish footballer *Todd Akin,… …   Wikipedia

 • Akin — puede hacer referencia a: Fatih Akın, cineasta alemán. Jimmy Akin, escritor católico. Azra Akin, modelo y actriz turca. Akin Euba, compositor nigeriano. Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo título. Si… …   Wikipedia Español

 • Akin — A*kin , a. [Pref. a (for of) + kin.] 1. Of the same kin; related by blood; used of persons; as, the two families are near akin. [1913 Webster] 2. Allied by nature; partaking of the same properties; of the same kind. A joy akin to rapture. Cowper …   The Collaborative International Dictionary of English

 • akin — akin; un·akin; …   English syllables

 • akin — I (germane) adjective affiliated, alike, allied, analogous, appertaining, applicable, apropos, associated, closely related, collateral, connected, correlative, correspondent, corresponding, interchangeable, like, linked, parallel, pertinent,… …   Law dictionary

 • akin — (adj.) 1550s, from phrase of kin; see KIN (Cf. kin) …   Etymology dictionary

 • akin — *like, alike, similar, analogous, comparable, parallel, uniform, identical Analogous words: *related, kindred, cognate, allied: corresponding, agreeing, harmonizing, according, conforming (see AGREE) Antonyms: alien Contrasted words: foreign,… …   New Dictionary of Synonyms

 • akin — [adj] related or connected affiliated, agnate, alike, allied, analogous, cognated, comparable, connate, consonant, corresponding, incident, kindred, like, parallel, similar; concepts 487,563,573 Ant. alien, disconnected, unconnected, unrelated …   New thesaurus

 • akin — ► ADJECTIVE 1) of similar character. 2) related by blood. ORIGIN contracted form of of kin …   English terms dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.