dalga boyu

is., coğ.
1) Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık
2) fiz. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık

Kırmızı ışığın dalga boyu (boşlukta veya havada) 0.7 mikrondur.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dalga — is. 1) Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor. H. Taner 2) Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dalga uzunluğu — is. Dalga boyu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • orta dalga — is., fiz. Dalga boyu 200 600 m arasında değişen dalga, küçük dalga …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kısa dalga — is., fiz. Radyo yayını için dalga boyu 10 100 m arasında değişen dalga …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uzun dalga — is., fiz. Dalga boyu 1000 2000 m arasında değişen radyo dalgası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boy — 1. is., top. b. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. O. S. Orhon Birleşik Sözler boy beyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kilohertz — is., fiz., Fr. kilohertz Bir saniyede bin titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • santimetrelik — sf., ği 1) Santimetre ölçüsünde olan 2) is. Dalga boyu bir ile on santimetre arasında değişen radyo dalgaları gölgesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deniz — is. 1) Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi 2) Bu su kütlesinin belirli bir parçası Marmara Denizi. Karadeniz. 3) Aydaki düzlükler 4) mec. Geniş alan 5) mec. Çokluk, yoğunluk Birleşik Sözler deniz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kısa — sf. 1) Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı 2) Az süren, uzun olmayan Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı. E. İ. Benice 3) Ayrıntısı çok olmayan Kısa bilgi. Kısa yazı. 4) is. Kısa olan şey Uzun lafın kısası.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.