çözümleme

is.
1) Çözümlemek işi
2) dbl. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
3) dbl. Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme
4) ed. Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil
5) fel. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
6) kim. Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
7) mat. Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • analiz — is., Fr. analyse Çözümleme Birleşik Sözler dinamik analiz değer analizi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller analiz etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çözümlemek — i 1) Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek 2) Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek ... büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çözümlenmek — nsz 1) Çözümleme işine konu olmak 2) mat. Onluk sayma düzeninde, sayılar basamak değerlerine ayrılarak yazılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çözümleyebilmek — i Çözümleme imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çözümleyici — is. Çözümleme işini yapan kimse, analist …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çözümleyiş — is. Çözümleme işi veya biçimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dinamik analiz — is., ekon. Çözümleme konusu yapılan veya modele dâhil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı yöntem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • diyaliz — is., kim., Fr. dialyse Bazı cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme veya arıtma yöntemi Birleşik Sözler diyaliz makinesi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller diyalize girmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eros — is., ruh b., Fr. érôs Ruhsal çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hileişeriye — is., esk., Ar. ḥīle + şerˁiyye Çözümü güç bir hukuki sorunu hukuk kurallarını zedelemeden çözümleme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.