çoğul eki

is., dbl.
Çokluk eki

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çoğul — is., dbl. Çokluk: Ordular. Geldik Birleşik Sözler çoğul eki …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çokluk eki — is., dbl. Getirildiği kelimenin birden çok olduğunu anlatan ek, çoğul eki …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ek — is. 1) Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça Yazının ekleri. 2) Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave Gazetenin haftalık sanat ve edebiyat eki. 3) Sonradan katılan, dikilen,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Turkish grammar — This article concerns the grammar of the Turkish language. A companion to this article is Turkish vocabulary. Three features that, together, distinguish Turkish from many other languages are the following: #Turkish is highly agglutinative: its… …   Wikipedia

  • ân — I. (A.) [ نﺁ ] an. II. (A.) [ ﻦﻋ ] den, dan. III. (F.) [ نا ] 1. çoğul eki ler, lar. 2. zarf yapan ek erek, arak. IV. (F.) [ نﺁ ] …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ât — (A.) [ تا ] çoğul eki ler, lar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • — I. (F.) [ ﺎﺧ ] çiğneyen. II. (F.) [ ﺎه ] çoğul eki: ler, lar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • kişi — is. 1) İnsan, kimse, şahıs Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık. M. Ş. Esendal 2) dbl. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çokluk — is., ğu 1) Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı Anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır. Anayasa 2) Çoğunluk O akşam kibarların geleceğini, smokin hatta… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teklik — is., ği 1) Tek, bir olma durumu 2) dbl. Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci y im, ev im, gel di m vb 3) argo Lira Seni satmam çocuğum / Dört yüz bin tekliğe. S. F …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.