çizelge

is.
1) Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
2) Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • şecere — is., Ar. şecere 1) Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı 2) Atların soyunun yazılı olduğu çizelge Birleşik Sözler şecerename …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarife — is., Ar. taˁrife 1) Fiyat gösteren çizelge Gazino tarifesi. 2) Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge Yıpranır ceplerinde tren tarifeleri. B. Necatigil 3) İlaç, alet vb. şeylerin nasıl kullanılacağını açıklayan kâğıt, tanıtmalık,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • barem — is., Fr. barème Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge Bunların tek derdi barem basamaklarını aşarak bu mertebeye fırlayıvermekten ibarettir. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyanname — is., Ar. beyān + Far. nāme 1) Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış. M. Ş. Esendal 2) Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilanço — is., ekon., İt. bilancio 1) Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bordro — is., Fr. bordereau Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge Maaş bordrosu. Kasa bordrosu. Birleşik Sözler maaş bordrosu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cetvel — is., Ar. cedvel 1) Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik 2) Liste, çizelge O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarpım tablosu — is. Birden dokuza kadar birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren çizelge, çarpım cetveli, kerrat cetveli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doldurmak — i 1) Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek Fazla eşyasını acele acele valize doldurdu. R. H. Karay 2) Araç deposunu akaryakıtla tamamen dolu duruma getirmek 3) nsz Ateşli silahların içine mermi sürmek İki tabanca getirdiler, takır takır… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • elektroensefalografi — is., tıp, Fr. électro encéphalographie Beyinde oluşan elektrik akımının ve bu akımda gerçekleşen değişikliklerin çizelge hâlinde kaydedilmesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.