çıkarsama

is., fel.
Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, istihraç

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bilgicilik — is., ği, fel. 1) Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm 2) Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istihraç — is., cı, fel., esk., Ar. istiḫrāc Çıkarsama Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istihraç etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vargı — is., man. Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yanıltmaca — is. 1) Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, mugalata 2) Yanıltmaya dayanan davranış, yanıltıcı iş Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı. N. Araz 3) ed. Çabuk çabuk söylenmesi sırasında karışıklığa,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.