ahu gözlü

sf.
Gözleri güzel olan (kadın)

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • gözlü — sf. 1) Gözü olan 2) Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan İri gözlü. Yeşil gözlü. 3) Bölmesi veya gözleri olan Bu masa üç gözlüdür. 4) Deliği olan Sık gözlü kalbur. Birleşik Sözler açgözlü ahu gözlü ak gözlü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahu — is., hay. b., Far. āhū 1) Ceylan 2) sf., mec. Güzel, ince, zarif (kadın) Birleşik Sözler ahududu ahu gözlü ahu parçası Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ahu gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahu — f. 1) ceyran; 2) m. dilbər, məhbubə; 3) m. iri, gözəl gözlü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • telac — ahu gözlü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAVRA — (Ahver in müennesidir.) Çok beyaz veya çok beyaz gözlü. Ahu gözlü kadın …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bənəvşə — is. <fars.> bax bənövşə. Başına döndüyüm gülüzlü Pəri; Adətdir dərərlər yaz bənəvşəni. Qur.. Apardı əqlimi bir ahu gözlü; Bir bənəvşə boylu, bir lalə üzlü. M. V. V.. Yaşıl köynəyini geyinir meşə; Yaxama quş kimi qonur bənəvşə. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərəkətli — sif. 1. Hərəkət edən, dayanmaz, qərarsız, mütəhərrik. Maşının hərəkətli hissələri. 2. məc. Çox hərəkət edən, qərar tapmayan; diri, diribaş, qıvraq. <Rüstəm:> Necə xanımlar: şəhbaz baxışlı, ahu gözlü, şirin hərəkətli, şəhd sözlü! Sən də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • HUR-İ ÎN — Cennet te âhu gözlü çok güzel kızlar. (Bak: Huri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İZAFET-İ MAKLUB — Ters çevrilmiş terkib. Muzaf un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb ı meh: Meh tâb …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • laçın — is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş. Laçın yatağıdır bizim məkanlar. Q. Z.. Eşq ilə çırpınan cəfayə dözər; Laçın alçaqda, həm fəzada süzər. A. Ş.. // məc. tənt. Müqayisələrdə: cürət, hünər, igidlik rəmzi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.