çekilme

is.
1) Çekilmek işi

Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi.

- M. Ş. Esendal
2) Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa

Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı.

- R. N. Güntekin
3) ask. Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat

Neticede işgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler.

- Atatürk
4) jeol. Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı
5) sp. Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • geri çekilme — is., ask. 1) Savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat Paşa, geri çekilmelerde ve köy, kasaba, şehir kayıplarında bile bu kayıpların kazanç yanları olduğuna hepsini… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İNSİCAL — Çekilme. * Dökülme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • çekiliş — is. 1) Çekilme işi Piyangonun yılbaşı çekilişi. 2) Piyango çekilme işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • basma — is. 1) Basmak işi 2) Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua 3) İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun 4) Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekilebilmek — nsz Çekilme imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • emme — is. 1) Emmek işi 2) Boruda akan sıvının oluşturduğu çekiş 3) Bir deponun böyle bir çekilme ile doldurulması işlemi 4) fiz. Soğurma 5) tek. Petrol ile ilgili işlemlerde bir akışkanın çekilişi Birleşik Sözler emme basma tulumba …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ferağ — is., esk., Ar. ferāġ 1) Bir işten vazgeçme, çekilme, el çekme, terk etme 2) huk. Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme Fabrikanın ferağ ve intikal muamelesinin ikmal edildiği günün akşamı nikâhımız kıyıldı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geri — 1. is., hlk. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval 2. is. 1) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı Amerikan barın gerisinden işaret eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gerileme — is. 1) Gerilemek işi 2) biy. Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi 3) man. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi 4) ruh b. Kavrama yeteneğinin giderek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • incizap — is., bı, esk., Ar. inciẕāb 1) Çekme, çekilme 2) Cazibeye tutulma, ilgi duyma Kâtibe karşı incizabı, halk türkülerine bile geçti. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.