çarpmak

-e, -ar
1) Hızla değmek, vurmak

Ahmet şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı, canı acıyordu.

- S. F. Abasıyanık
2) nsz Etkisiyle birdenbire hasta etmek

Güneş çarpmak. Kömür çarpmak.

3) -i Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak

Yeşildirek'te yatan evliya hepinizi çarpar.

- K. Tahir
4) -i El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek

Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar.

- B. Felek
5) -i Kurnazlıkla, zorla ele geçirmek

İhtiyarın üç aylıkları aldığı günler çıkagelir, allem edip kallem edip zavallının yarı maaşını çarpar kaçar.

- H. Taner
6) nsz Kalp, hızlı hızlı vurmak
7) -i, -le, mat. Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, darp etmek
8) -i, mec. Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak

Güzel halk türkülerinde beni çarpan şey bunların hepsinin arkasında bir vaka, bir macera, nihayet bir insan bulunmasıdır.

- B. R. Eyuboğlu
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yüreği çarpmak — 1) kalbi çarpmak veya çalışmak 2) coşku sebebiyle kalp hızlı hızlı çarpmak veya çalışmak 3) merak, kaygı, korku, heyecan vb. duygularla tedirgin olmak, huzursuz olmak Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhunda kopan bir hamleyle …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalbi çarpmak — 1) kalbi çok vurmak 2) çok heyecanlanmak 3) yüreği çarpmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kafasını taştan taşa çarpmak (veya vurmak) — başını taştan taşa çarpmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zor alıma çarpmak — kişi mallarına devlet adına yasal olarak el koymak, müsadere etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cereyan çarpmak — elektrik akımına tutulup etkisinde kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cin çarpmak — bir inanışa göre, cinlerin öfkesiyle inme inmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • su çarpmak — yüzünü su ile yıkamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güneş çarpmak — sıcak havada güneş altında çok kalmaktan hasta olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cin olmadan şeytan (veya adam) çarpmak — gücünün üstündeki işleri başarmaya kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hava çarpmak — iklim ve rüzgâr olumsuz etkilemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.