çağıltı

is.
Suyun, akarken taşlara, kayalara çarparak çıkardığı yansıma ses

Yalnız koca arktan akan suyun serin çağıltısı duyuluyordu.

- C. Uçuk

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çağıltı — is. Çağlayan suyun çıxardığı səs, axan suyun daşlara, qayalara çarparaq çıxardığı səs. Güclənən sellər dərəaşağı çağlayırdı. Elə bil bu çağıltı öz ahəngi ilə «gəlgəl» deyə Qəhrəmanı çağırırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cağıltı — is. Bir birinə dəyən xırda daşlardan, qozlardan və s. dən çıxan səs. <Adilə və İlyas> susmuşdu. Yalnız ayaqları altında sınan quru çör çöplərin çatırtısı, cığır qırağından qopub aşağı diyirlənən xırdaca daşların cağıltısı eşidilirdi. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çağlamaq — f. 1. Çağıltı ilə axmaq, şırıltı ilə köpüklənərək tökülmək. Şəlalə çağlayır. – Göy otların arasından bulaqlar; Şırıltıyla köpüklənərkən çağlar. A. S.. Nəbi . . qıjıltı ilə gedən çaylara, qayalardan çağlayıb tökülən şəlalələrə tamaşa edirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.