çadırcı

is.
Çadır diken veya satan kimse

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çadırçı — is. köhn. Çadır ustası. <Çadırçı usta:> Bizə yoldaşdı o rəhmətlik baban; Bir çadırçıydı o da. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • HAYYAM — Çadırcı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÖMER HAYYAM — Çadırcı Ömer mânâsında olan bu kelime, İran ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Baba Zula — is a Turkish musical group, founded in Istanbul in 1996, featuring founding members Levent Akman (percussion, rhythm machines, toys), Murat Ertel (saz and other strings, vocals), as well as darbuka player Coşar Kamçı who replaced original member… …   Wikipedia

  • Liste der Moscheen in Istanbul — Beyazıt Moschee Liste der Moscheen in Istanbul, Türkei Inhaltsverzeichnis 1 Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • issızca — bax issız. <Gənc çadırçı:> O parlaq möhtəşəm kaşanələrdən; Bu gün issızca bir viranə qaldı. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçən — 1. «Keçmək»dən f. sif. 2. sif. Bundan əvvəlki, ötən, cari, axırıncı, sonuncu. Keçən il. Keçən həftə. – Elədimi su yazda; Axar, gedər su yazda; Mən yarı görməmişəm; Keçən yaz da, bu yaz da. (Bayatı). Keçən bazar ertəsi günü firqə klubunda teatr… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əfsanə — is. <fars.> 1. Nəsillərdən nəsillərə ağızda dolaşan və mövzusu çox zaman fövqəladə xarakter daşıyan hekayə, rəvayət; əsatir. Hind əfsanələri. Orta əsr əfsanələri. – <Gənc çadırçı:> Keçənlərdən bizə əfsanə qaldı; Sönüb Cəmşidi cəm,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətvar — is. <ər. «tövr» söz. cəmi> Davranış, adamlarla münasibət. Cəhd eylə, sən ancaq nəzəri xalqda pak ol; Məxluqu inandır; Xasiyyətin od olsa da, ətvarda xak ol; Sök, aləmi yandır. M. Ə. S.. Bahadırın gözəl əxlaq və ətvarına görə yoldaşları onu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tiben — büyük iyne, çuvaldız, çadırcı iynesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.