çabalamak

nsz
1) Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak
2) Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek

Çalış, didin, çabala; aklını, bilgini ve emeğini ortaya koy, bir şeyler elde et.

- T. Buğra
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çalışıp çabalamak — çok gayret göstermek Çalışıp çabaladı, sonunda bana da tahlilci bir zihniyet aşıladı. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pala sürtmek — çabalamak, uğraşmak Biz de az çok pala sürttük. M. A. Ersoy …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • katıglanmak — çabalamak, uğra;mak II, 268, 270; III, 159 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kedlemek — çabalamak. III, 299, 300 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • boğuşmak — nsz, le 1) Birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek 2) Mücadele etmek Kumar, talihle alt alta, üst üste boğuşmaktır. M. Seyda 3) mec. Çabalamak, altından kalkmaya çalışmak, uğraşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cedelleşmek — le, hlk. 1) Tartışmak, münakaşa etmek, cebelleşmek 2) Uğraşmak, çabalamak, cebelleşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cehdetmek — e, der, esk., Ar. cehd + T. etmek Çalışıp çabalamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çabalama — is. Çabalamak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çalışmak — nsz 1) Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak Bu eser için üç yıl çalıştım. 2) Herhangi bir iş üzerinde olmak 3) İşi veya görevi olmak, bulunmak Kışları onun mandırasında çalışıyor. H. Taner 4) Makine veya aletler işe yarar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekişmek — nsz, le 1) İki yönünden karşılıklı çekmek Halat çekişmek. 2) Bir şeyi birbirine karşı çekmek Bıçak çekişmek. 3) Aralarında ad, niyet, kâğıt veya piyango çekmek Kura çekiştiler. 4) mec. Ağız kavgası etmek Seninle çekişmek lazım, büyük hareketlerin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.