ağrı sızı


ağrı sızı
is.
Rahatsızlık veren acı, sancı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • sızı — is. 1) Hafif ve ince ağrı Eli yarama dokunur dokunmaz bütün sızılarım birden diniverecek. Y. K. Karaosmanoğlu 2) mec. Ruhsal acı, ıstırap Depremlerin acısını sızısını belirtmek de adı sanı bilinmez köylü şairlere düşer. B. R. Eyuboğlu Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağrı — is. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı Sabah yataktan müthiş bir omuz ağrısı ile kalkmıştı. H. Taner Birleşik Sözler ağrı kesici ağrı kesimi ağrı sızı ince ağrı başağrısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sızı — ağrı …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • ağrı — is. 1. Duyğu sinirlərinin qıcıqlanması nəticəsində bədənin hər hansı bir yerində hiss edilən əziyyət, əzab; sancı, sızı; acı. Diş ağrısı. Baş ağrısı. – Birdən Sabir doğruldu, bədənində şiddətli bir ağrı hiss edərək üz gözünü turşutdu. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acısız — sf. 1) Tadı acı olmayan 2) Ağrı, sızı duyulmayan Acısız doğum. 3) mec. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz Acısız bir yaşam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • acıtmak — i 1) Acılık vermek Karabiber yemeği acıttı. 2) Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak Bilmem neden, her iskarpin ayaklarımı acıtıyor. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • acı çekmek (veya duymak) — 1) ağrı, sızı duymak Ameliyattan sonra çok acı çekti. 2) mec. üzülmek, üzüntü içinde kalmak Bu faciaya bizzat karışmışım gibi bir acı duyuyordum. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırılmaq — f. 1. Kəsilmək, kəsilib ayrılmaq, qopmaq, qopub düşmək. İp qırıldı. Düymə qırılıb düşdü. – . . Taxılın sünbülləri ayaq üstə durduğu yerdə bilmirsən nədənsə qırılıb düşür yerə. C. M.. 2. Birdən kəsilmək, əlaqə kəsilmək. Söhbət ortada qırıldı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • RENC — f. Sıkıntı, zahmet, eziyet. * Ağrı, sızı. * Öfke, gazab, hışım …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.