cansız

sf.
1) Canını yitirmiş, ölmüş

Cansız bir kuş.

2) Canlı olmayan (varlık), camit
3) zf., mec. Güçsüz, mecalsiz bir biçimde

Nil'in deminden beri avucumun içinde cansız duran eli kımıldadı, parmaklarımı sıkıyor.

- R. H. Karay
4) mec. İlgi uyandırmayan, sönük

Cansız bir anlatış.

5) mec. Durgun

Bu yıl buğday piyasası biraz cansız.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • cansız — sif. 1. Canlılar aləminə mənsub olmayan, canı olmayan. Cansız təbiət. Cansız materiya. // Həyat əlaməti olmayan, ölü, ruhsuz. Cansız bədən. 2. Ölgün, tabsız, gücsüz, taqətsiz, zəif. Gülsüm öz yerində belə möhkəm oturmuşdu ki, deyəsən, cansız bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çansız — sf. Çanı olmayan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cansız-çəlimsiz — sif. Çox cansız, çox zəif, cılız, üzgün. Cansız çəlimsiz uşaq. – Klavdiya birinci dəfə gördüyü cansızçəlimsiz, ortaboylu, sallaqbığlı bu adama diqqətlə nəzər yetirdi. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cansız hedef — is., ask. İnsan ve hayvan dışında ateş etmek için seçilen hedef …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cansız düşmek — hastalık veya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • canlı-cansız — top. Həm canlılar, həm cansızlar, hamısı. Gecələr canlı cansız uyurkən dərin dərin; Fəqət sən mənim kimi uyumazsan doyunca. M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyəcansız — z. Həyəcan keçirmədən, həyəcan duymadan; sakit. . . Həyəcansız dar gəlir; Mənə köksün qəfəsi. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kansız cansız — sf. Kanı az olan, zayıf, bitkin (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dili olsa da söylese (veya anlatsa) — cansız nesneler konuşabilseler, bazı olaylara tanıklık da edebilirler anlamında kullanılan bir söz Galata sokaklarının dili olsa da anlatsa... S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CAMİS — Cansız, camid. * Letâfeti gitmiş olan elbise …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.