canlanma

is.
Canlanmak işi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • canlanma — «Canlanmaq»dan f. is. Bir canlanma, bir şənlik var; Geniş sinif otağında. M. D.. Məclisdə əvvəlki şuxluq olmasa da, yenə canlanma, tərpəniş başladı. B. Bayramov. Beş altı dükandan və zibilli meydançadan ibarət həftə bazarında böyük canlanma vardı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyəcanlanma — «Həyəcanlanmaq»dan f. is. Əgər Şamxalın baxışlarındakı ürkəklik olmasaydı, Çərkəz onun həyəcanlanmasına fikir verməzdi. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • canlanabilmek — nsz Canlanma imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • canlanış — is. Canlanma işi veya biçimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • diriliş — is. 1) Dirilme işi veya biçimi, dirilme, canlanma 2) mec. Yeni bir atılımla güç kazanma 3) din b. Dinî inanışlara göre ölümden sonra dirilme, basübadelmevt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tecessüm — is., esk., Ar. tecessum 1) Boyut kazanma, cisimlenme 2) Görünmeye başlama, belirme 3) Göz önüne gelme, canlanma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tecessüm etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • intiaş — ə. 1) sağal(t)ma; 2) dirçəlmə, canlanma; 3) bərpa etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iz’ac — ə. narahat olma, həyəcanlanma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təcəssüm — ə. 5.GW 1) cisim kimi görünmə; 2) görünmə, göz önündə canlanma, gözünə görünmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dirçəliş — is. Dirçəlmə, canlanma, inkişaf etmə; inkişaf prosesi. Dirçəliş dövrü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.