büyük çember

is., mat.
Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çember — is., mat., Far. çenber 1) Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri 2) mat. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi Kalbur çemberi. 3) Çocukların çevirip arkasından koştukları… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • büyük — sf., ğü 1) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz. Y. Z. Ortaç 2) Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram) Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cember — büyük ve yanları işlemeli beyaz yazma …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • Ekvator — is., öz., coğ., Fr. équateur Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı Ekvator un çevresi kırk milyon metredir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küresel üçgen — is., mat. Bir küre yüzeyi üzerine çizilen ve kenarları üç büyük çember yayı olan üçgen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EKVATOR — Fr. Hatt ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. * Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DAİRE — Resmi hükümet makamlarından her biri. * Yazıhane. * Büyük bir idare adamının makamı. * Ev veya apartman katı. * Bir manevi te sirin hükmü geçtiği mahal. * Sınır içi. * Büro, büyük ev, konak. * Çember, düz yuvarlak şekil. * Mat: Merkezden aynı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • apoşi — is., den., Rum. Çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzeyen büyük gözlü ağ …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • disk — is., sp., Fr. disque 1) Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak 2) Gramofon plağı 3) anat. Omurları birbirine birleştiren ana madde 4) fiz. İnce ve çapı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • harmanlamak — i 1) Harman etmek 2) Bir çember oluşturacak biçimde dolaşmak 3) den. Gemi az bir dümen açısıyla büyük bir eğri çizerek yürümek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.