bozmak

-i, -ar
1) Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek

Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor.

2) Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak

Bir insanın aklını bozabilmesi için evvelce bu aklın mevcut olması lazım gelir.

- A. Ş. Hisar
3) Dokunmak, zarar vermek

Bu yemek midemi bozdu.

4) Geçersiz bir duruma getirmek

Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun.

- M. Ş. Esendal
5) Büyük parayı küçük birimlere ayırmak

Bir milyon lira bozar mısın?

6) Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek

Düşman ordusunu bozmak.

7) Altını paraya çevirmek, bozdurmak
8) Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek
9) Bağ veya bostanın son ürününü toplamak

Bostanı bozduk.

10) Kızlığına zarar vermek
11) Biçimini ve kullanılışını değiştirmek

Eskileri bozuyor, beni, çocuğu giydiriyor.

- Ö. Seyfettin
12) Bırakmak, dağıtmak

Tam biraz rahat edeceğim, işimi bozuyorsun.

- S. F. Abasıyanık
13) mec. Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek

Adamcağızı fena bozdunuz.

14) -le, mec. Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak

Adamcağız politika ile bozmuş.

15) mec. Kötü duruma getirmek
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bozmak — bozmak, yıkmak II, 8 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • mürekkebi kurumadan bozmak — kararı, sözleşmeyi, anlaşmayı yazılmasından çok kısa süre sonra bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • makineyi bozmak — şaka motoru bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aralarını açmak (veya bozmak) — iki kişi arasındaki dostluğu, ilişkiyi bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akideyi bozmak — doğru bilinen bir inanış veya gidişten ayrılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • büyü bozmak — yapılmış bir büyüyü etkisiz duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ezber bozmak — sahip olduğu önceki düşüncesini artık dile getirmez olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • motoru bozmak — bağırsakları bozulmak, ishal olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abdest bozmak — idrar veya dışkı yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anız bozmak — anızı altüst etmek için toprağı yüzden sürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.