boyun borcu

is.
Yapılması gereken ödev, vecibe

Yapılan yararlı çalışmaların hakkını vermek boynumuzun borcu...

- T. Halman

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • boyun — is., ynu, anat. 1) Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi Ellerini bu defa, boynuna sıkıştırdığı beyaz peçeteye sildi. A. İlhan 2) Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım 3) Sorumluluk 4) coğ. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • borç — 1. is., Rus. Borş 2. is., cu 1) Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim. P. Safa 2) mec. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe Vatan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • farz — is., din b., Ar. farż 1) Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet 2) mec. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu Birleşik Sözler farzımuhal Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller farz etmek farz olmak farz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vecibe — is., esk., Ar. vecībe Ödev, boyun borcu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • farz — zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma …   Hukuk Sözlüğü

  • eyvallah etmemek — birinden yardım istememek, gönül borcu olmamak, boyun eğmemek Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim, dedi. Bir gece amcasının konağından kaçtı. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eyvallahı olmamak — (bir kimseye) gönül borcu olmamak, boyun eğmemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • odlu — sif. 1. Odu olan; yanar, alovlu, közərən. Odlu ocaq. – Çox zaman qurduğum tələ dəki quşlar yerinə gözlərimə anamın dəhşətlə təsvir etdiyi əllərində odlu kösövlər olan inkirminkirlər görünürdü. M. İ.. Səbzəlinin dodaqlarından papirosun odlu qoru… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.