boylamak

-i
1) İstemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak

İkiniz de hapsi boylarsınız.

- A. İlhan
2) Batmak

Kayık denizin dibini boyladı.

3) Düşmek

Ayağı kaydı, yeri boyladı.

4) Yükselmek, çıkmak

Fakat o dolu dizgin kırkı boylamış bir ateşle par par yanıyordu.

- R. N. Güntekin
5) nsz Destan söylemek, anlatmak
6) Boy ve hacmine göre ayırmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • öbür dünyayı boylamak — ahireti boylamak O rahmetli katırın yerine ben öbür dünyayı boylardım. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahireti boylamak — tkz. ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tahtalıköyü boylamak — ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kodesi boylamak — tutukevine girmek, hapse girmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cehennemi boylamak — sevilmeyen bir kimse ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahiret — is., din b., Ar. āḫiret Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya Birleşik Sözler ahiret adamı ahiret kardeşi ahiret suali ahiret yolculuğu Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bizimki — sf. 1) Bizim olan, bizimle ilgili olan 2) zm., tkz. Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz Bizimki bugün yine sinirli. 3) zm., alay Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz ...… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boylama — is. Boylamak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cehennem — is., din b., Ar. cehennem 1) Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu. R. N. Güntekin 2) mec. Çok sıkıntılı yer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kodes — is., argo, Rum. Tutukevi, hapishane, karakol Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kodese tıkmak kodesi boylamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.