Bakanlar Kurulu

is.
Devletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan, başbakan ve bakanlardan oluşan yetkili organ, hükûmet, kabine

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • icra Vekilleri Heyeti — Bakanlar Kurulu …   Hukuk Sözlüğü

  • kabine çekilmek — Bakanlar Kurulu görevini bırakmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kabine düşmek — Bakanlar Kurulu herhangi bir sebeple görevini bırakmak zorunda kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kurul — is. Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble Birleşik Sözler alt kurul genel kurul seçici kurul yarkurul Bakanlar Kurulu balotaj kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Politik der Türkei — Die Türkei ist eine Republik. Nach Artikel 2 der Verfassung ist die Türkei ein demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat. Die Republik Türkei wurde unter der Führung Mustafa Kemal Atatürks gegründet. Ihre aktuelle Verfassung trat am… …   Deutsch Wikipedia

  • Politisches System der Republik Türkei — Die Türkei ist eine Republik. Nach Artikel 2 der Verfassung ist die Türkei ein demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat. Die Republik Türkei wurde unter der Führung Mustafa Kemal Atatürks gegründet. Ihre aktuelle Verfassung trat am… …   Deutsch Wikipedia

  • Politisches System der Türkei — Die Türkei ist eine Republik. Nach Artikel 2 der Verfassung ist die Türkei ein demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat. Die Republik Türkei wurde unter der Führung Mustafa Kemal Atatürks gegründet. Ihre aktuelle Verfassung trat am… …   Deutsch Wikipedia

  • yürütme — is. 1) Yürütmek işi 2) Kanunları uygulama işi, icra Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Anayasa 3) Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Politics of Turkey — takes place in a framework of a strictly secular parliamentary representative democratic republic, whereby the Prime Minister of Turkey is the head of government, and of a multi party system. Turkey s political system is based on a separation of… …   Wikipedia

  • Kanun-i Esasi — Titelblatt des Osmanischen Grundgesetzes, 1876 Datum mit der Unterschrift Sultan Abdülhamids II. auf der Verfassungsurkunde Die Osmanische Verfassung (osm …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.