karnı tok

sf.
Söylenilen sözlere kanmayan, önem vermeyen (kimse)
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • karnı tok sırtı pek olmak — geçimi iyi olmak, para sıkıntısı olmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karnı tok it gölgede yatar — akılsız kişi bugün karnını doyurunca yarını düşünmez, yan gelir yatar, keyfine bakar anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tok — sf. 1) Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı 2) Sık ve kalın dokunmuş (kumaş) 3) Kalın ve gür (ses) Biraz tok, biraz derinden gelen bir sesle... Y. Z. Ortaç 4) mec. Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karın — is., rnı 1) İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi Şuursuz bir acele ile mahmuzlarını atının karnına vurdu. Ö. Seyfettin 2) Döl yatağı, rahim Fakat karnındaki çocuk da bu insanüstü erkeğin bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abıdmak aç — aç, karnı tok olmayan, I, 75, 79, 387, 452. 453, 517; II, 227 çağırma, ünde, ünlem edatı I, 35 yaşlı kadın, hanım nine I, 87bkz: eçi …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • BİTAN — Deve kolanı. Karnı tok kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞEB'AN — Karnı doymuş, tok. * Emin …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • — sf., çı, cı 1) Yemek yemesi gereken, tok karşıtı Aç ne yemez, tok ne demez. Divanü Lügati t Türk 2) is. Yiyecek bulamayan kimse Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım. Y. K. Karaosmanoğlu 3) mec. Gözü doymaz, haris Ne aç adam. 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • List of Hindu temples — Hindu temple is called Mandir or Kovil or Devasthanam or Dega (Nepal Bhasa) or Ambalam (Malayalam) or other words in different Indian languages. It is usually dedicated to a primary deity, called the presiding deity, and other deities associated… …   Wikipedia

  • List of names in English with counterintuitive pronunciations — This is a set of lists of English personal and place names whose pronunciations are counterintuitive to their spelling, either because the pronunciation does not correspond to the spelling, or because a better known namesake has a markedly… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.