evvel ahir

zf.
Önünde sonunda

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • evvel — zf., Ar. evvel 1) Önce Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız. S. F. Abasıyanık 2) sf. İlk, önceki, geçmiş Birleşik Sözler evvel ahir evvel bahar evvelemirde evvel zaman aklıevvel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahir — sf., Ar. āḫir 1) Son, sonraki 2) zf. Sonra, en sonra, sonunda Birleşik Sözler ahir vakit ahir zaman cemaziyelahir evvel ahir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEMAZİYEL AHİR — Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy ül evvel, Rabiyy ül âhir, Cemaziyel evvel, Cemaziyel ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce dir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ARŞ — Bağ çardağı. * Gölgelik. * Kürsü, taht, yüce makam. En yüksek gök. Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri. (Arş kâinatı kaplar. Allah ın kudreti ve ilmi de herşeyi kaplar.) * Fevkiyyet, ulviyyet. * Arş ı Alâ, Arş ı Rahman, Arş ı İlâhi, Arş ı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜMMİ — Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİCRÎ TARİH — Peygamberimiz Hz. Muhammed in (A.S.M.) Mekkeden Medine ye hicret ettiği günü başlangıç olarak alan tarih. Milâdi ve Rumi tarihler gibi oniki ay esasına dayanan hicri sene, Muharrem adı verilen ayla başlar, zilhicce ile sona erer. Oniki ayın… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • zaman — is., Ar. zamān 1) Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Ö. Seyfettin 2) Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Efendiler,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CAMİ — İslâm mâbedi. İbadet yeri olan bina. * Cem edici, toplayıcı, içine alan. * Cem etmiş, toplamış bulunan, hâvi ve muhit olan. * Resûl i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâm bütün evvel ve âhir güzel isim ve ahlâkı kendisinde cem ettiğinden dolayı ona… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.